Har vi problem i verksamheten?

start

Verksamhetsutveckling är något vi egentligen sysslar med varje dag
- det är i själva motorn i företaget.


Vad är det då som gör att den här utvecklingen av verksamheten
inte riktigt blir en naturlig del av det dagliga arbetet?

Det finns många orsaker men bland de som oftast träder fram är;
  • Det finns ingen vision, inga definierade mål
  • Medarbetarna saknar motivation
  • Kompetensen är bristfällig
  • Resurserna är knapphändiga
  • Man saknar ett kvalitetsstyrningssystem - det finns ingen struktur
  • Mycket prat och lite verkstad

Affärsutveckling är inte något begrepp eller område som man entydigt kan paketera in i en rak och enkel definition.
Det handlar om en verksamhets idéer vad man vill åstadkomma i livet, vilka egenskaper och förmågor man tror sig behöva och hur man får dessa att gå i takt dit man vill.
När det gnisslar i det här maskineriet så är det antingen dags att göra något helt annat eller så bestämmer man sig för att på ett metodiskt sätt börja om från början.

Förändring mot hållbar utveckling

Affärsutveckling, eller konsten att förändra så att mål uppnås, kan ske om vi lyckas skapa en gemensam bild av var vi är och vart vi vill - en bild som hela organisationen tycker är rätt och riktig!

Svårare än så är det inte! Strukturerat sunt bondförnuft!